icon icon

O nama

image

„S CONSULTING COMPANY“ D.O.O.  je kompanija osnovana sa ciljem da svojim klijentima pruži kompletnu podršku u procesu registracije i vođenja biznisa u Crnoj Gori.

„S CONSULTING COMPANY“ D.O.O. nudi konsultantske usluge vezane za osnivanje i vođenje biznisa u Crnoj Gori. Pružamo set poslovnih usluga počev od registracije privrednog društva, dobijanja dozvola i licenci za obavljanje poslovne djelatnosti, računovodstvene i administrativne usluge, izrada biznis planova i regulisanje radnih dozvola za strance. Naša agencija je prva u Kotoru koja pruža usluge virtualne kancelarije i coworking prostora.

Uzajamni odnos sa klijentima gradimo na našim osnovnim vrijednostima, podršci,  posvećenosti i profesionalizmu.

PODRŠKA kao naša krovna vrijednost prožima se kroz sve faze saradnje i ogleda se u savjetovanju, cijenovnoj politici, organizaciji edukacija za naše klijente i njihove zaposlene. Podršku pružamo početnicima u biznisu, kao i ino kompanijama koje započinju svoj biznis u Crnoj Gori. Poslovno savjetovanje za naše buduće i postojeće klijente, je nešto što se podrazumijeva.

POSVEĆENOST je vrijednost koja se ostvaruje kroz individualni pristup svakom klijentu. Naš tim u svakoj fazi razvoja biznisa u potpunosti je posvećen našim klijentima i zajedno sa Vama kroz savjetovanje i profesionalnu brigu, podršku i povjerenje ostvarujemo ciljeve koji podstiču rast Vaših kompanija.

PROFESIONALIZAM se ostvaruje kroz tim motivisanih, kvalifikovanih i iskusnih konsultanata, računovođa, pravnika, poslovnih savjetnika. Koristimo moderne tehnologije koje nam omogućavaju pružanje brze i korisne usluge našim klijentima. Naš tim garantuje lojalnost i diskreciju za sve što je u vezi sa biznisom naših klijenata. Godinama sarađujemo sa vodećim profesionalcima iz svih oblasti biznisa kao i sa važnim  institucijama u Crnoj Gori.

Naša VIZIJA je da postanemo vodeća kompanija u pružanju poslovnih usluga i podrške razvoju Vašeg biznisa.

Naša MISIJA  je da na nas prvo pomislite kada vam zatreba poslovna podrška. Naša misija je da postanemo sinonim za agenciju koja pruža sve vrste poslovnih usluga i koja ujedno i podržava i motiviše preduzetnike u ostvarivanje njihovih poslovnih ciljeva. Svojim klijentima želimo da pružimo sveobuhvatnu uslugu koja uključuje proces od kreiranja poslovne ideje, preko registracije biznisa, administrativnih i računovodstvenih usluga  i poslovne edukacije. Misija je da našim radom, idejama i inovativnim pristupom poslovanju inspirišemo preduzetnike i one koji žele da uđu u preduzetničke vode.