icon icon

Usluge

„S consulting“ Vam nudi široku paletu usluga iz oblasti računovodstva, finansijskog i poreskog savjetovanja.

Kompletan knjigovodstveni servis koji pružamo obuhvata sledeće:

 • Obračun plata i doprinosa
 • Obračun PDV-a
 • Vođenje knjige izlaznih i knjige ulaznih faktura (KIF i KUF)
 • Izrada kalkulacija
 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje poreske evidencije
 • Popis i amortizacija osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajne
 • Izrada periodičnih računa / izvještaja
 • Izrada završnog računa
 • Poresko i finansijsko savjetovanje

Vršimo usluge registracije privrednog društva (d.o.o.) i preduzetnika i obezbjeđujemo svu potrebnu dokumentaciju za početak rada.

Usluga obuhvata sledeće:

 • Izrada osnivačke dokumentacije
 • Registracija preduzeća/preduzetnika u CRPS / Upis u registar NVO
 • Dobijanje PIB, PDV i carinskog broja
 • Izrada pečata firme
 • Otvaranje računa u banci
 • Prijava izvršnog direktora na osiguranje u poresku upravu
 • Sve ostale potrebne registracije u poresku upravu

Ovom uslugom štedimo Vaše vrijeme i u Vaše ime obezbjeđujemo sve vrste opštinskih i drugih dozvola, riješenja, licenci i sertifikata.

Neke od usluga koje nudimo su:

 • registracija i kategorizacija smještaja i ugostiteljskih objekata
 • odobrenja za rad na privremenim lokacijama
 • dozvola za rad turističkih i rent-a-car agencija
 • dobijanje licenci za taxi djelatnost
 • dobijanje licenci za autoprevoznika
 • prijava trgovine i zanata
 • registracija plovila
 • odjava djelatnosti za fizička i pravn lica
 • predaja i preuzimanje dokumentacije kod institucija i klijenata

Ovom uslugom štedimo Vaše vrijeme i u Vaše ime obezbjeđujemo sve vrste opštinskih i drugih dozvola, riješenja, licenci i sertifikata.

Neke od usluga koje nudimo su:

 • registracija i kategorizacija smještaja i ugostiteljskih objekata
 • odobrenja za rad na privremenim lokacijama
 • dozvola za rad turističkih i rent-a-car agencija
 • dobijanje licenci za taxi djelatnost
 • dobijanje licenci za autoprevoznika
 • prijava trgovine i zanata
 • registracija plovila
 • odjava djelatnosti za fizička i pravna lica
 • pripremamo sve vrste obrazaca, formulara, molbi, zahtjeva i ugovora
 • pružamo stručnu pomoć u izradi opštih pravnih akata (pravilnika, odluka, statuta...) neophodnih za funkcionisanje Vašeg privrednog društva ili preduzetničke radnje
 • predaja dokumentacije kod institucija i klijenata i pomoć kod procedura

 

Vršimo uslugu dobijanja i produženja boravišne i radne dozvole za strane državljane koji žele da rade ili žive u Crnoj Gori.

Obezbjeđujemo dobijanje i produženje dozvola po sledećim osnovama:

 • Dozvola za boravak i rad po osnovu zaposlenja (sa periodom trajanja do 1 godine)
 • Sezonska dozvola za boravak i rad po osnovu zaposlenja (sa periodom trajanja do 6 mjeseci);
 • Dozvola za boravak po osnovu spajanja porodice - za supružnike, djecu, roditelje (sa periodom trajanja do 1 godine);
 • Dozvola za boravak po osnovu posjedovanja nekretnine (sa periodom trajanja do 1 godine);

S consulting nudi uslugu izrade biznis planova za razne vrste namjena, vaše lične potrebe, za potrebe banke ili IRF-a.

Pomažemo u prikupljanju i kompletiranju dokumentacije neophodne za apliciranje kod kreditnih institucija.

Naš iskusni kadar će Vam olakšati vrlo iscrpan proces dobijanja kredita i prikupljanja potrebne dokumentacije.

U sklopu S consulting-a radi i pravna kancelarija koja pruža širok spektar pravnih usluga u poslovnim odnosima:

 • Priprema komercijalnih ugovora: ugovori o prodaji, pružanju usluga, poslovnoj saradnji, posredovanju, zajmu, zakupu i sl.
 • Poresko zastupanje i savjetovanje: predstavljanje klijenata u raznim sporovima pred nadležnim institucijama (Poreska uprava, Ministarstva, Sudovi…)
 • Intelektualna imovinska prava: podnošenje prijave za registraciju žigova i produženje registracija.
 • Izvršni postupak: utuženja, prijedlog za izvršenje, predstavljanje pred sudom.

Započeli ste biznis, ali vaš obim posla još uvijek nije dovoljno velik i svaka ušteda vam je dobro došla...

Priroda Vašeg posla je takva da Vam nije neophodan poslovni prostor...

U fazi ste planiranja biznisa, ali nemate zaposlene i niste započeli sa radom...

S consulting Vam nudi uslugu virtuelne kancelarije i na taj način Vam olakšava poslovanje i štedi Vaš novac.

Koncept VIRTUELNE KANCELARIJE podrazumjeva organizovanje poslovanja bez posjedovanja sopstvene kancelarije, čime smanjujete troškove poslovanja za iznos koji biste plaćali za kancelariju, troškove režije ( telefon, struje....), troškove administrativnog osoblja.

VIRTUELNA KANCELARIJA obuhvata sledeće usluge:

Zakupa administrativne adrese, što podrazumjeva:

 • Registraciju kompanije na datoj adresi
 • Prijem službene pošte
 • Skeniranje, slanje putem maila i arhiviranje primljene dokumentacije

Administrativne usluge - Čuvanje i briga o poslovnoj dokumentaciji

Komunikacija sa državnim i opštinskim organima

Zajedno sa timom naših saradnika iz oblasti marketinga nudimo Vam širok spektar usluga iz ove oblasti i to:

 • Izrada marketing strategije
 • Web dizajn
 • Dizajn i štampanje flajera, vizit karti, memoranduma
 • Internet marketing

COWORKING je prostor u kojem možete iznajmiti svoje mesto za rad, ali i dobiti okruženje u kojem ćete upoznati druge preduzetnike i ostvariti nove poslovne kontakte. Coworking nudi infrastrukturu kancelarije (radni sto, štampač, internet...), ali po cijeni znatno nižoj od cijene zakupa kancelarije i svih ostalih mjesečnnih troskova vezanih za poslovni prostor. A novac koji bi ste uložili u kancelarijski namještaj možete usmjeriti na razvoj biznisa.